Flyttjänster

Freys Express tillhandahåller alla tjänster som behövs för att genomföra en lokalförändring. Vi genomför flyttar, avvecklingar, inventering och magasinering och har samarbetspartners som kan tillhandahålla alla andra behov som uppstår vid en lokalförändring.

Flytt

Freys Express hjälper din organisation att flytta hela eller delar av sin verksamhet. Vi är vana att göra det på kort tid och på ett sätt som minimerar störningar av verksamheten.

Läs mer om flytt här.

Avveckling

Vår tjänst Avveckling innebär att möbler och inventarier ska återanvändas så långt det är möjligt. Därför säljer vi och donerar det som inte längre behövs i våra kunders verksamhet.

Läs mer om
avveckling här

Magasinering

Freys Express har moderna lagerlokaler för säker magasinering.

Läs mer om magasinering här.

Inventering

Större förändringsprojekt börjar ofta med en inventering.

Läs mer om inventering här.