Från Hongkong till LA – global move management

Vår långa erfarenhet av internationella flyttar kommer allra mest till sin rätt inom 3-partsflyttar eller global move management, som man även brukar säga i Sverige. Global move management innebär att ombesörja en flytt mellan två länder, där inget av länderna är hemnation för den som flyttar – exempelvis om en svensk person flyttar från England till USA.

Egen erfarenhet av global move management är en förutsättning
Vår egen långa erfarenhet av internationella flyttar lägger grunden för vår verksamhet inom global move management. Förutsättningar för flyttverksamhet skiljer sig i olika delar av världen och kunskap om detta är A och O, om man framgångsrikt skall utföra kvalificerade tjänster inom global move management.

Tillsammans med våra internationella partners är allt möjligt
En del av vår kunskap är att känna rätt personer och rätt företag. Genom åren har vi arbetat upp goda, och ofta personliga, relationer med medarbetare på ledande flyttföretag runt om i världen. Vi arbetar främst genom de två världsledande samarbetsorganisationerna Harmony och IAM.

En pålitlig partner
Vi är vana att arbeta med stora organisationer och anpassa oss efter de policys som finns hos respektive arbetsgivare. Våra system och processer är byggda för att hantera komplexa globala flyttavtal och samtidigt som vi säkerställer en snabb och tydlig information med alla inblandade.

Trygg flytt utomlands – Freys Express

Offertförfrågan