Vi på Freys Express strävar ständigt i att förbättra vårt arbete i en hållbar riktning. En effektiv resurshantering handlar om att resurser ska kunna återanvändas så länge som möjligt i ett kretsloppsystem. Det gäller kartonger, människor och bilar och mycket mer. För att det ska fungera, måste vi ta hand om våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Du kan läsa om vårt arbete under de olika symbolerna. Den största positiva miljöpåverkan vi kan åstadkomma, är dock om vi kan få våra kunder att inte slänga överblivna kontorsinventarier. Därför hjälper vi våra kunder att sälja det som inte behövs, och att donera det som inte går att sälja. Vi kallar det Avveckling, och det kan du läsa mer om här.