Kvalitet

Freys Express är certifierade enligt ISO 9001:2008

Genom årliga kvalitetsenkäter mäter vi våra kunders nöjdhet inom olika områden som t.ex kommunikation, tidspassning och reklamationshantering. Vi jobbar aktivt för att minska skador och avvikelser och med väl utvecklade administrativa rutiner minimerar vi antal kreditfakturor. Våra årliga kvalitetsmål följs upp vid ledningsmöten och årlig externrevision.

Kvalitetspolicy

  • Vi ska tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar
  • Vi ska driva ett aktivt kvalitetsarbete i hela organisationen
  • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar

Detta skall vi uppnå genom att:

  • Alla medarbetare är medvetna om att kunden är förutsättningen för vår verksamhet och att rätt kvalitet är den kvalitet som kunden har beställt.
  • Att medarbetare är medvetna om sitt personliga ansvar för att rätt kvalitet produceras och att uppsatta mål nås.
  • Alla medarbetare deltar i att ständigt förbättra vår verksamhet genom att bidra till att utveckla vår organisation, våra processer och vår kompetens.

Ladda ned vårt ISO 9001-certifikat