Sveriges stoltaste flyttgubbar

Vissa tror att den som ägnar sig åt tungt kroppsarbete inte behöver tänka så mycket. Egentligen är det precis tvärtom. Varje gång vi har kånkat på tunga möbler, desto klokare har vi tvingats bli. Ren självbevarelsedrift. Under de drygt 155 000 flyttar som vi hittills genomfört, har vi kommit fram till en hel del.  De främsta slutsatserna är nu nedtecknade, systematiserade och en del av den arbetsmetodik som alla på Freys får lära sig. Vi kallar det systematic moving.

Systematic moving – konsten att gå färre steg

Vår samlade erfarenhet har bland annat landat i ett system man kan kalla ”less step management”. Utan noggrann planering och rollfördelning samt ett visst mått av disciplin, kommer var och en av medarbetarna gå fler steg än de egentligen skulle behöva. När varje medarbetare vet exakt vad den ska göra – och inte göra – kan vi spara 10 – 30 % av våra uppdragsgivares tid och pengar.

En integrerad obruten flyttkedja

De flesta större flyttuppdrag i Sverige påminner om en stafettlöpning, där flera operatörer avlöser varandra. Detta gäller särskilt om godset skall flyttas från en ort till en annan. Vi är Sveriges enda flyttkedja med sex lokala kontor och 280 anställda som arbetar enligt en gemensam metodik. Det gör att effektiviteten ökar samtidigt som felkällorna minskar. Planering, packning, märkning, transport, uppackning – vi tar hand om allt i en obruten, integrerad kedja. 

Vi säger som det är

Du har rätt att kräva raka och sanningsenliga besked från oss, vad det än gäller. Kanske uppstår en försening på grund av sjukdom, inställda båt- eller flygavgångar, eller helt enkelt därför att vi bara är människor. Oavsett orsak säger vi som det är, även om beskedet kanske inte alltid är det du vill höra för stunden. Men vi tror att du kommer att tacka oss längden. Ärlighet är en förutsättning för långa och goda relationer, sådana som vi har – och vill ha – med våra kunder.

Starka armar och varma hjärtan

I grunden är och förblir vi flyttgubbar av olika kön – och vi är stolta över vårt arbete. Vi hjälper människor att flytta och kan förhoppningsvis bidra till en bra start på deras nya adress. Vi pratar gärna om våra metoder och system, men först som sist är vi människor som vill hjälpa andra människor. Ett uttryck för det är att du hos oss hittar personer med olika bakgrund. För oss spelar det ingen roll varifrån en människa kommer. Det viktiga är vad vi kan göra tillsammans. Samtidigt som vi hjälper människor till sina nya hem, har vi genom åren stöttat många medarbetare i deras strävan att hitta en trygg plats i det svenska samhället. Vår metod är en varm och öppen arbetsgemenskap.